Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 90 lượt xem

Ví Dụ Tháng 1+2 thuế đầu ra 33311 không phát sĩnh Tháng 1+2 thuế đầu

Ví Dụ : Tháng 1+2 thuế đầu ra 33311 : không phát sĩnh

           Tháng 1+2 thuế đầu vào 13311: dự nợ cuối kỳ là : 78tr

Sang đến tháng 03 : Thuế đầu ra 33311 ps : 343 tr

                                  Thuế đầu vào 1331 PS : 256tr 

Như vậy thì các tháng 33311 không phát sinh thì ko cần kết chuyển, sang tháng tiếp theo TK 33311 phát sinh thì ta mới kết chuyển.
Nếu Giá trị của Tk 33311 ps > tk 13311 ( bao gồm Dư nợ đầu kỳ + dư nợ trong kỳ) thì ta lấy số Giá thị TK 33311 để kết chuyển

Còn nếu Giá trị TK 33311 PS < TK 13311 ( bao gồm Dư nợ đầu kỳ + dư nợ trong kỳ) thì ta lấy số Giá thị TK 13311 để kết chuyển

Như vậy có đúng ko hả Cô.!

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 90 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mai 21:11 - Nov 21, 2020

về thời điểm kết  chuyển gtgt: Nếu cty bạn kê khai theo tháng bạn kc từng tháng, nếu cty bạn kê khai theo quý bạn kc theo quý. Như vậy nếu  theo tháng thfi bạn quan tâm số dư tháng trc với sô phát sinh tháng này thôi chứ k có Tháng 1+2 thuế đầu ra 33311 : không phát sĩnh

Nếu kết  chuyển theo quý thì bạn quan tâm  số dư cuối quý trước và số phát sinh quý này, chứ thấy vd của bạn k hiểu tháng hay quý

Kết chuyển thì LẤY GIÁ TRỊ NHỎ HƠN ĐỂ KC >>> nếu trong kỳ có tk nào đó k có phát sinh thì k phải kc do giá trị 0 là giá trị nhỏ nhất >>> KC như không

Nếu có phát sinh bạn nhìn: Thuế  khấu trừ mới  chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp, chứ thuế GTGT phải nộp thì bạn k  dc dồn sang kỳ sau, bạn phải đóng ngay trong kỳ nếu có phát sinh  

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông