Cô Hà
Cô Hà
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 73 lượt xem

e chua hiểu 2 khái niệm " tk nợ" và "tk có" mong đc giai thíche chua hiểu 2 khái niệm " tk nợ" và "tk có" , mong đc Cô giai thích

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 73 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Cô Hà 07:11 - Nov 26, 2020

nợ - có là 1 quy ước trong kế toán thể hiện biểu hiện bằng tiền của các tài khoản phát sinh tại doanh nghiệp, vd: Nợ 111 là tiền mặt tăng, có 111 là tiền mặt giảm (111 là tài khoản tiề mặt nó có cấu trúc phát sinh tăng bên nợ và phát sinh giảm bên có) bạn tham khảo bài này nhé

https://lvluat.wordpress.com/2013/04/...

Vỗ tay vỗ tay
Cô Hà 13:11 - Nov 26, 2020

da,cam on cô

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội