Steve
Steve
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 568 lượt xem

Mình bị lỗi dữ liệu khi Blend data http//prntscrcom/vvoexqgiúp mình khắc phục

Mình bị lỗi dữ liệu khi Blend data : http://prntscr.com/vvoexq

giúp mình khắc phục nhé .

các thông số trên bảng data là đầy đủ nhé.

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 568 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Steve 09:12 - Dec 05, 2020

Bị null là dữ liệu không có hoặc GDS không nhận diện được, bạn manual check lại bằng cách lọc các dữ liệu theo No.504, No. 401 xem có không, hoặc dữ liệu bị sai định dạng

Vỗ tay vỗ tay
Steve 09:12 - Dec 05, 2020

No.504, No. 401 là có đầy đủ dữ liệu ạ .

dữ liệu bị sai định dạng - > cái này thì mình check thế nào được ạ ? Hoặc có từ khóa nào để giải quyết được vấn đề này ko ạ ?

Vỗ tay vỗ tay
Steve 09:12 - Dec 05, 2020
Dữ liệu từ Google Sheet hay gì hả bạn ? Với cột bị null là tổng hợp từ dữ liệu có sẵn hay là caculated fields, nếu được bạn share dữ liệu hoặc chụp rõ hơn được ko, chỉ có ảnh kia thì mình chưa biết được vấn đề do đâu
Vỗ tay vỗ tay
Steve 09:12 - Dec 05, 2020

À, với đôi khi GDS không phân biệt được dữ liệu, làm cho kiểu Number + null = null ... thì khi đó mình dùng Nary_Max để xử lý. Ví dụ thay vì Sum(Field A) + Sum(Field B), thì thành Sum(Nary_max(Field A,0)) + Sum(Nary_max(Field B,0)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông