Nguyễn Ngọc Đức
Nguyễn Ngọc Đức
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 272 lượt xem

Tôi đang cần bổ sung File dữ liệu để thực hành TT Nhân Viên vui lòng gửi

Tôi đang cần bổ sung File dữ liệu để thực hành TT Nhân Viên , vui lòng gửi đường link để tham gia học tập ....sáng nay có gọi điện để báo , và đã nhắn trên Group tối qua nhưng chưa thấy trả lời .Thanks

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 272 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Đức 14:01 - Jan 07, 2021

Dữ liệu đã có ở phần Tài liệu tải về ở mỗi bài học, bạn vui lòng chuyển tab Tài liệu tải về để lấy tài liệu nhé