Steve
Steve
Thảo luận 12 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 303 lượt xem

Mình có câu 1 Với dữ liệu ng Blend data có tạo thêm đuộc trường mới

Mình có câu hỏi

1.  Với dữ liệu dạng Blend data có tạo thêm đuộc trường mới ko ? Nếu được thì làm thế nào

2. Với bảng này , khu vực  Tên nhân viên , tên chi nhánh , Số khách hàng mới , doanh thu

Mình muốn thêm 1 cột : Doanh thu trung bình / Khách hàng  thì làm thế nào 

( Do số lượng khách hàng là dùng  CTD , doanh thu là dùng làm Sum )

Thảo luận 12 câu trả lời
Lượt xem 303 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Steve 13:12 - Dec 06, 2020

Giảng viên xin trả lời các câu hỏi của bạn:

1. Có thể tạo trường mới. Blend Data dùng để lấy dữ liệu từ 2 bảng khác nhau, bạn muốn tạo trường mới, bạn vẫn sử dụng Calculated Fields thôi. 

2. Với dữ liệu này, muốn tính Doanh thu Trung bình trên Khách hàng, ta chỉ cần tạo như sau:

Nếu bạn chưa thành thạo việc tạo Calculated Fields, bạn xem lại video bài học 2.4 nhé, bài học đó giảng viên đã hướng dẫn chi tiết.

Vỗ tay vỗ tay
Steve 09:12 - Dec 19, 2020

Chào Thầy và các bạn. Trong bài 5.2 này có đề cập "CTD"  hay "Số khách hàng mới ".

Thiết nghĩ, việc dịch sang tiếng Việt này chưa hẳn đúng. Theo mình, nguyên bản Tiếng Anh là Count Distinct : Có nghĩa là chỉ đếm giá trị không trùng lặp, Tức là ý nghĩa tương ứng với ngữ cảnh của bài thực hành này là "Tổng số khách hàng có phát sinh giao dịch trong kỳ ", Tổng số KH này có mang lại doanh thu trong kỳ (tùy theo khoản thời gian chọn bởi Slicer), chứ không phải số khách hàng mới (là một bài toán khác nữa). - Mình nghĩ vậy ( Chỉ là ý kiến cá nhân).

Thưa Thầy, việc chuyển đổi giao diện ngôn ngữ ( Tiếng Anh và Tiếng Việt) trong GDS , cấu hình ở đâu vậy Thầy ? Cảm ơn Thầy ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Steve 10:12 - Dec 19, 2020

Cảm ơn anh Mạnh đã góp ý!

Để chuyển đổi giao diện ngôn ngữ trong GDS, chúng ta cần chuyển đổi giao diện ngôn ngữ ở tài khoản Google. Anh về Google.com để về mặc định, vào phần tài khoản: https://myaccount.google.com/

Chuyển ngôn ngữ ở mục Cá nhân hóa: 

Vỗ tay vỗ tay
Steve 09:12 - Dec 22, 2020

Chào Thầy, Nhờ Thầy xem và chỉ cách refresh nhanh nhất như hình gửi kèm ạ,

Cảm ơn Thầy nhiều.