Tạ Hữu Nam
Tạ Hữu Nam
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 182 lượt xem

Em vẫn chưa sử dụng được Data Range Control phần Pie Chart thì thấy tỷ lệ

Em vẫn chưa sử dụng được Data Range Control, phần Pie Chart thì thấy tỷ lệ tính không đúng so với thực tế. Mong thầy support


Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 182 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 13:03 - Mar 09, 2021

Hi Nam, về Data Range Control, chúng ta sẽ sử dụng như sau: 

- Đầu tiên bảng dữ liệu của chúng ta cần có trường dữ liệu Date đã được định dạng:

- Tiếp theo trong GDS chúng ta connect và tạo ra 1 Date Range Control:

- Khi vẽ các Biểu đồ, để sử dụng được Date Range và dữ liệu ở biểu đồ lọc theo tương ứng, chúng ta cần chú ý thêm trường Ngày phù hợp vào phần Date Range Dimension. Phần Dimension và Metric thì tương tự như các biểu đồ khác.

Lỗi mà lọc ở Date Range Control mà biểu đồ không thay đổi dữ liệu tính toán, chủ yếu là do chưa setup phần Date Range Dimension trong phần Data của biểu đồ. 

Phần Pie Chart tỷ lệ không đúng, ko rõ bạn đang dùng bộ dữ liệu nào nhỉ ?

Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 19:03 - Mar 12, 2021

Em có tạo như vậy nhưng không được

Em hẹn thầy teamview vào chiều thứ 2 lúc 14h thầy nhé

Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 14:03 - Mar 15, 2021

703 760 575, em gửi thầy Anydesk. SĐT của em là: 0906836996. Máy em không dùng được ultraview và teamview  bị lỗi ạ

Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 14:03 - Mar 15, 2021

703 760 575, đây là Anydesk của em 

Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 09:03 - Mar 22, 2021

Để em minh hoạ dữ liệu mẫu em tạo ra. Các thầy có thể thấy khi tính tay phần của tỷ suất quảng cáo/ doanh thu phần Scorecard thì có sự lệch so với Pie Chart bên cạnh 

Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 00:03 - Mar 23, 2021

Mình chưa rõ tại sao ở đây Tỷ suất Chi phí quảng cáo/Doanh thu bạn lại dùng Pie Chart ? 

- Ở đây, Chi phí quảng cáo/doanh thu tính ra sẽ là các tỷ lệ %, tại sao bạn lại dùng Pie Chart - Biểu đồ thể hiện tỷ trọng trong tổng 100% để thể hiện phần tỷ lệ nhỉ, phần này đáng lẽ phải dùng Biểu đồ Cột để so sánh ? 

Còn biểu đồ Pie Chart, ta thể hiện ví dụ như Cơ cấu Doanh thu theo sản phẩm, Cơ cấu Chi phí Quảng cáo ...

- Mình cũng có thử mô phỏng lại dữ liệu của bạn, nhưng cũng ko có Pie Chart nào ra giống bạn ?


Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 00:03 - Mar 23, 2021

Bạn chia sẻ giúp mình quan email: tailieu123.nimbuscenter@gmail.com

- Dữ liệu lên báo cáo 

- Nhu cầu lên báo cáo

Nimbus sẽ giúp bạn giải quyết từ dữ liệu lên báo cáo cho bạn 

Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 14:03 - Mar 31, 2021

Em đã gửi thông tin vào email: tailieu123.nimbuscenter@gmail.com

Thầy check giúp em ạ

Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 23:04 - Apr 04, 2021

Chào Nam, sau khi xem Báo cáo và Tài liệu gốc bạn gửi, thì mình thấy Nam đang bị hiểu sai về Biểu đồ Tròn (Pie Chart).

Đầu tiên, trường: Tỷ suất Chi phí Quảng cáo và Doanh thu, bạn đang tạo bằng Calculated Fields là: 

như vậy, bạn hiểu rằng, Google Data Studio sẽ tạo ra 1 cột phụ để tính cột Tỷ suất Chi phí Quảng cáo/Doanh thu này như sau: 


dữ liệu sẽ theo từng dòng. 

Bạn dùng Pie Chart ở đây, Pie Chart để thể hiện tỷ trọng của 1 yếu tố trong tổng cơ cấu, như vậy khi bạn sử dụng Pie Chart, GDS sẽ thực hiện tính toán như sau: 

- Đầu tiên, tính tổng của cột Tỷ suất QC/DT được tạo ra, ở đây tổng là 5828%.

- Sau đó, tính tổng của từng sản phẩm, ví dụ Oxford Ufficio, ở đây là 3675%, rồi lấy 3675%/5828% = 63% (dữ liệu mình lấy theo file excel, ko rõ file sheet để lên GDS có khác gì ko)

Trong khi đó, đúng ra, để tính Tỷ suất QC/DT của Oxford Ufficio phải lấy Tổng(Chi phí QC)/Tổng DT = 61.9%, đó là lý do bạn sẽ thấy dữ liệu luôn khác 1 chút, tương tự các sản phẩm khác cũng như vậy

=> Ở đây, lỗi sai là sử dụng PIE CHART không đúng với tính chất. 

Ví dụ, bạn muốn so sánh Tỷ suất QC/DT của các sản phẩm, bạn nên sử dụng Biểu đồ Cột để so sánh. Còn dùng Biểu đồ tròn để thể hiện dữ liệu về tỷ trọng thôi, ví dụ, tỷ lệ % của các sản phẩm trong Tổng Doanh thu ...

Ở đây, mình đã sửa trực tiếp trên Biểu đồ: 

1. Sửa lại Calculated Field tính Tỷ lệ QC/DT = Sum(CP Quảng cáo)/Sum(Doanh thu) - khi này thể hiện theo sản phẩm mới đúng.

2. Sửa lại loại biểu đồ thành Bar Chart

P/S: Tương tự, Tỷ suất lợi nhuận thuần, mình thấy bạn dùng Pie Chart, cũng chưa đúng đó nha, bạn sửa lại nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Tạ Hữu Nam 22:04 - Apr 07, 2021

Em cảm ơn thầy, em đã tạo được rồi ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội