Đỗ Cao Cường
Đỗ Cao Cường
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 234 lượt xem

Em có tạo 2 query từ 1 file data bán hàng có nhiều dòng sđt trùng nhauQuery 1

Em có tạo 2 query từ 1 file data bán hàng có nhiều dòng sđt trùng nhau.

Query 1 là KH có sđt và tạo Customer ID bằng cách tạo cột Index

Query 2 là KH ko có sđt và tạo customer ID bằng mã số bill

2 Query kia có relationship với query dữ liệu bán hàng tổng.

=> Tuy nhiên khi e thêm file excel vào thư mục và refresh thì query 2 báo như sau:

"Column 'ID' in Table 'DS KH vãng lai' contains blank values and this is not allowed for columns on the one side of a many-to-one relationship ...."

Vậy làm cách nào fix lỗi này vậy Thầy

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 234 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Cao Cường 11:12 - Dec 14, 2020

"contains blank values" - nó có giá trị trống thôi này bạn, bạn lọc và xóa đi thôi. Lọc trong cột Column ID trong bảng DS KH vãng lai.

Với bạn chú ý về relationship nữa, vì thấy Customer ID đang không cùng bản chất.

 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông