Anh Phú
Anh Phú
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 513 lượt xem

Làm thế nào để nhóm tách (group or ungroup) Trường Order Date trong bài 11 File

Làm thế nào để nhóm - tách (group or ungroup) Trường Order Date trong bài 11 - File: Consolidate Workbook.

Mình đã làm đến cuối bài nhưng khi gộp nhóm theo thời gian thì bảng Pivot hiện theo ngày chứ không gộp được theo tháng và năm.

Cảm ơn AD!

Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 513 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Anh Phú 16:02 - Feb 02, 2021

Nếu Pivot Table ko tự động nhóm trường, thì bạn chuột phải ở vùng đó trên Pivot -> Chuột phải -> Group.

Hộp thoại Group hiện ra thì bạn chọn theo dạng bạn muốn nhóm là được, gv mô tả như hình dưới nha: 

Vỗ tay vỗ tay
Anh Phú 21:02 - Feb 02, 2021

Chào Ad, mình đã chọn vùng đó và ấn chuột phải, nhưng lệnh group bị mờ ẩn đi không hiện lên để thực thi được. Ad hỗ trợ chi tiết hơn được không??

Vỗ tay vỗ tay
Anh Phú 14:02 - Feb 03, 2021

Bạn đã chọn vào vị trí của Date cụ thể như này chưa, bạn chụp giúp hình ảnh bị mờ ẩn đi để gv xem sai ở đâu nha