Nguyễn Phúc Hưng
Nguyễn Phúc Hưng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 23433 lượt xem

làm thế nào để tìm Đơn giá Dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và tra

Cho em hỏi làm thế nào để tìm Đơn giá: Dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và tra trong Bảng tên hàng và đơn giá, nếu số lượng hàng >300 thì lấy Đơn giá 1, ngược lại thì lấy Đơn giá 2.Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 23433 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Phúc Hưng 16:12 - Dec 14, 2020

1. Đầu tiên bạn cần xác định tìm đơn giá bằng hàm nào?

ở đây có thể thấy cách cấu tạo bảng tra cứu đơn giá theo chiều từ trái sang phải => Dùng hàm vlookup

2. Sau đó bạn phải xác định được 2 ký tự đầu của mã hàng

Dùng hàm LEFT(Mã hàng, 2)

Ví dụ: LEFT(B9,2) bạn sẽ nhận được giá trị là "CP"

Giá trị này sẽ dùng để tìm kiếm trong bảng đơn giá, chính là lookup_value trong hàm VLOOKUP

3. Xác định vùng bảng cần tìm kiếm: là bảng tra cứu đơn giá A16:D21

4. Dựa theo giá trị cột Số lượng để xác định kết quả cột đơn giá cần tham chiếu là cột thứ mấy (xác định col_index_num cho hàm VLOOKUP)

IF(Số lượng >300, cột đơn giá thứ 1, cột đơn giá thứ 2)

cột đơn giá thứ 1 là cột thứ 3 trong bảng tìm kiếm

cột đơn giá thứ 2 là cột thứ 4 trong bảng tìm kiếm

=> Khi đó thay vào hàm IF sẽ có: IF(Số lượng >300, 3, 4)

5. Phương thức tìm kiếm: do giá trị cần tìm là dạng text (kết quả của hàm left) nên tìm kiếm chính xác, dùng số 0 hoặc chữ FALSE tại tham số cuối của hàm VLOOKUP.

Tổng hợp lại:

công thức tại ô I9

=VLOOKUP(LEFT(B9,2), $A$16:$D$21, IF(H9>300, 3, 4), 0)

Vỗ tay 1 vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội