Phạm Thị Vui
Phạm Thị Vui
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 48 lượt xem

Làm thế nào để hiện thanh Quick Access Toolbar 1 và 2 và Design Tools

Làm thế nào để hiện thanh Quick  Access Toolbar 1 và 2, và Design Tools

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 48 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Vui 16:12 - Dec 15, 2020

chào bạn  Quick  Access Toolbar   bạn lấy trong tiện ích cài đặt và cài như bài 6,  Design Tools bạn kiểm tra xem office của bạn đã cài đặt islide chưa?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Vui 09:12 - Dec 17, 2020

Tại sao mình đã cài iSlide xong, có Tab iSlide nhưng có thanh Quick  Access Toolbar 1 và 2. mình cài 1 máy nữa thì cũng chỉ xuất hiện Tab iSlide và ko có Design Tools;  Quick  Access Toolbar 1 và 2. Cần 1 lời tư vấn có tính thực tế để giải quyết được vấn đề đang cần.