Van Nguyen
Van Nguyen
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 130 lượt xem

Lamf thế nào để bỏ merge shapes nếu mình không muốn merge nữa hả ?

Lamf thế nào để bỏ merge shapes nếu mình không muốn merge nữa hả thầy?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 130 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Van Nguyen 10:01 - Jan 05, 2021

Chào bạn bạn ấn ctrl+z trước khi lưu nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Van Nguyen 11:01 - Jan 06, 2021

Cảm ơn Thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội