Phu Vu Huu
Phu Vu Huu
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 81 lượt xem

Mình dùng lệnh crop matric hình này nhưng ko cắt được hỗ trợ mình với

Mình dùng lệnh crop matric hình này nhưng ko cắt được. hỗ trợ mình với

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 81 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phu Vu Huu 05:01 - Jan 31, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội