Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 103 lượt xem

Video bài 1 chương 3 không vào được a

Video bài 1 chương 3 không vào được a


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 103 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Loan 09:01 - Jan 18, 2021

mình báo IT xử ký rồi, lỗi dc xử lý sao 30 phút nữa, xin lỗi bạn vì sự cố này

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông