Phan Anh Tuấn
Phan Anh Tuấn
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 66 lượt xem

Gởi cò hàm gì để làm mất giá trị #N/A trong bài này ko ttspA140A1237

Gởi Thầy , cò hàm gì để làm mất giá trị #N/A trong bài này ko 


ttsp!A140:A1237 140 57702.00_Chân dài 2 22 104 920
ttsp!A141:A1237 141 57702.00_Giằng chân dài 1 22 44 579
ttsp!A142:A1237 142 57702.00_Bọ xoay 2 22 44 215
ttsp!A143:A1237 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 66 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Anh Tuấn 16:01 - Jan 19, 2021

Chào bạn bạn đang sử dụng hàm nào ? bạn thêm cú pháp sau =IFERROR(hàm,"")

Vỗ tay vỗ tay
Phan Anh Tuấn 16:01 - Jan 19, 2021

Bạn có thể tìm hiểu về lỗi #NA và cách bẫy lỗi này trong bài viết này nhé:

https://gitiho.com/blog/loi-na-va-cac...

Vỗ tay vỗ tay
Phan Anh Tuấn 16:01 - Jan 19, 2021

cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Phan Anh Tuấn 17:01 - Jan 19, 2021

Chúc bạn tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông