Chu Hoa
Chu Hoa
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 53 lượt xem

Bài tập 3 không được y trong phần lý thuyết của chương 3???

Bài tập 3 không được dạy trong phần lý thuyết của chương 3???

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 53 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chu Hoa 15:01 - Jan 26, 2021

Chào bạn phần chương 3 liên quan hoàn toàn đến định dạng dữ liệu mà.

Vỗ tay vỗ tay
Chu Hoa 18:01 - Jan 26, 2021
bài tập 3 chương 3 dành cho phần lý thuyết chương 4. Đề nghị xem lại cẩn thận trước khi trả lời
Vỗ tay vỗ tay
Chu Hoa 09:01 - Jan 27, 2021

Chào bạn cố định là trong chương 3, còn chương 4 chỉ liên quan đến các kỹ thuật filter(lọc dữ liệu thôi ạ)

Vỗ tay vỗ tay
Chu Hoa 14:02 - Feb 26, 2021

b ơi cho t hỏi bài 3 sắp xếp dữ liệu thao tác như nào ạ

Vỗ tay vỗ tay
Chu Hoa 15:02 - Feb 26, 2021

Chào bạn bạn bôi đen vùng, và data chọn soft và chọn cột muốn sắp xếp nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội