Nguyễn Như Hiệp
Nguyễn Như Hiệp PRO
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 265 lượt xem

Trên file excell data tổng em cần thêm cột để bổ sung data cho cột mới đó

Trên file excell data tổng em cần thêm cột để bổ sung data cho cột mới đó, nhưng khi load BI thì lại lỗi và không load được dữ liệu lên là do đâu thầy ơi?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 265 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Như Hiệp 00:01 - Jan 29, 2021

Chào bạn, nếu bạn đã load dữ liệu vào trong PBI rồi, thì khi bạn bổ sung thêm trường, dữ liệu sẽ bị lỗi vì sai cấu trúc dữ liệu. Cách khắc phục:

1. Không thêm trường ở Bảng cũ

2. Làm 1 bảng mới (có thể ở 1 sheet mới) - chứa trường mới và 1 trường dữ liệu mang tính chất ID làm key.

3. Tạo relationship giữa bảng cũ và bảng mới dựa trên trường key, sau đó khai thác trường dữ liệu được bổ sung. 

Nếu không thì bạn cần load lại dữ liệu và làm lại report đó, chứ khi đã sai cấu trúc trường (thêm cột) thì sẽ bị lỗi, còn thêm dòng thì thoải mái.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội