Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 249 lượt xem

2 file cùng kiểu dữ liệu nhưng do để 2 file thì nặng quá nên tách ra Mà lại

2 file cùng kiểu dữ liệu, nhưng do để 2 file thì nặng quá, nên tách ra. Mà lại muốn thể hiện chúng trên cùng chart PBI thì làm như nào ạ. 

em ví dụ data 2020, data 2021. Mà muốn filter theo năm, thể hiện cùng biểu đồ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 249 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hương 22:01 - Jan 29, 2021

Nếu file Excel nặng, thì khi load vào, bạn dùng tính năng Append Query trong Transform (Power Query Editor) để gộp 2 bảng đó vào, dữ liệu trong Excel lo nặng thôi chứ trong Power BI thì 8-10 triệu dòng là bình thường


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông