Tiệp Hoàng
Tiệp Hoàng
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 38 lượt xem

Em không hiểu 2 bài tập đầu lắm có 2 file là "Record Macro" và "Record Macro_TongHop"

Em không hiểu 2 bài tập đầu lắm!! có 2 file là "Record Macro" và "Record Macro_TongHop", làm công việc gì với 2 file này trong khi chúng giống nhau. Trong nội dung từng yêu cầu của từng file, ví dụ yêu cầu 1 là:"Thao tác kẻ khung cho 1 vùng ô, loại đường kẻ: đường đơn, nét liền". Vùng ô ở đây là vùng nào ạ, hay cứ bừa 1 vùng.
Sau khi thực hiện những yêu cầu này thì có thể áp dụng cho  bất cứ file nào được không hay các yêu cầu này chỉ được thực hiện với những vùng lựa chọn trước đó do người dùng đặt ra.

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 38 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tiệp Hoàng 09:02 - Feb 01, 2021

Chào bạn trong vidu lúc nén bị trùng 1 cái ạ bạn có thể làm 1 trong hai cái, phần này bạn sẽ thực hiện cho từng file vì mỗi file sẽ có cách định dạng khác nhau bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Tiệp Hoàng 17:02 - Feb 26, 2021

Phần bài tập Record Macro có bài kết quả không ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Tiệp Hoàng 17:02 - Feb 26, 2021

Chào bạn có bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội