Chị Tuyết
Chị Tuyết
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 64 lượt xem

Kỳ hạn khoản phải thu Tuổi nợ Thang_BC Thang_Hoa_Don Thang_den_han Ngày
 Kỳ hạn khoản phải thu   Tuổi nợ   Thang_BC   Thang_Hoa_Don   Thang_den_han   Ngày    Text   Ngày đơn hàng quá hạn 
30 16 -> 30 ngày 202101 202007 202008        183,00 Hoàn thành 0
30 16 -> 30 ngày 202101 202007 202008        172,00 Hoàn thành 0
30 16 -> 30 ngày 202101 202007 202008        159,00 Quá hạn 159
30 16 -> 30 ngày 202101 202009 202010        103,00 Hoàn thành 0
30 16 -> 30 ngày 202101 202010 202011          86,00 Quá hạn 86
30 16 -> 30 ngày 202101 202011 202012          54,00 Hoàn thành 0
30 16 -> 30 ngày 202101 202011 202012          38,00 Hoàn thành 0
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 64 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chị Tuyết 09:02 - Feb 02, 2021

Chào bạn, bạn vui lòng mô tả rõ câu hỏi của bạn để nhận được sự hỗ trợ nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Chị Tuyết 09:02 - Feb 02, 2021

Bên mình có hỗ trợ, mà hướng dẫn ko chạy được

Vỗ tay vỗ tay
Chị Tuyết 09:02 - Feb 02, 2021
Mình tự làm được rồi
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông