Nguyễn Hoàng Phúc
Nguyễn Hoàng Phúc
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 40 lượt xem

tý ở nôi dung chương 7 phần 6 lấy nội dung từ sheet náy sang sheet khác Em

Chào Thầy, cho em hỏi tý: ở nôi dung chương 7 phần 6 lấy nội dung từ sheet náy sang sheet khác. Em có tạo 1 bảng nhập dữ liệu của khách hàng từ 1 sheet và lưu ở  1 sheet khác, theo như trên thì phàn này chỉ hướng dẫn nhập mà ko có hướng dẫn chỉnh sửa nội dung. Em có kham khảo 1 số ví dụ trên mạng và đã ứng dụng nhưng chưa được ở chỗ: em chọn Hàng để sửa (của 1 khách hàng nào đó) rồi chuyển dữ liệu qua sheet nhập liệu nhưng ko được, mong Thầy giúp em vs ạ!

    Dim DongCuoi As Long

    DongCuoi = Sheets("1.DanhSach_KH").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

'LUU THONG TIN KHACH HANG

With Sheets("1.DanhSach_KH")

    .Range("A" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("Them_Moi").Range("B2").Value

    .Range("B" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("Them_Moi").Range("B3").Value

    .Range("C" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("Them_Moi").Range("B4").Value

    .Range("D" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("Them_Moi").Range("B5").Value

    .Range("E" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("Them_Moi").Range("B6").Value

    .Range("F" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("Them_Moi").Range("B7").Value

    End With

Sub Luu_Du_Lieu_Ket_Qua()

    Call Luu_Du_Lieu

    Call Xoa_Du_Lieu

    MsgBox "Luu du lieu thanh cong"

End Sub


Sub Lay_Noi_Dung_De_Sua()

    Dim a As Long

    a = ActiveCell.Row

    With Sheets("Them_Moi")

'Sua thong tin khach hang

    .Range("B2").Value = Sheets("1.DanhSach_KH").cell(a, 1).Value

    .Range("B3").Value = Sheets("1.DanhSach_KH").cell(a, 2).Value

    .Range("B4").Value = Sheets("1.DanhSach_KH").cell(a, 3).Value

    .Range("B5").Value = Sheets("1.DanhSach_KH").cell(a, 4).Value

    .Range("B6").Value = Sheets("1.DanhSach_KH").cell(a, 5).Value

    .Range("B7").Value = Sheets("1.DanhSach_KH").cell(a, 6).Value

End Sub


Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 40 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Phúc 13:02 - Feb 02, 2021

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Phúc 10:03 - Mar 03, 2021

em đã làm được rồi thầy; em có một vấn đề cần thầy giúp: công việc của em là nhân viên tín dụng nên khi làm hồ sơ co vay cho thì soạn thảo rất nhiều văn bản. Để giải quyết ông việc việc em đã sử dụng tính năng trộn thư mail merge. Trên data (file excel) dữ liệu của em có rất nhiều khách hàng, em muốn suất dữ liệu của 1 khách hàng bất kỳ, ví dụ em muốn in hồ sơ cho ông Nguyễn Văn A ra file word để in, thầy có thể hướng dẫn em viết code xuất dữ liệu và in hồ sơ của ông Nguyễn Văn A mà ko cần mở file Word được không ạ 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Phúc 10:03 - Mar 03, 2021
sao em ko đính kèm file lên đc
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Phúc 10:03 - Mar 03, 2021
Chào bạn bạn có thể xem ứng dụng in hàng loạt bằng excel nhé, mọi thứ đều chạy trên excel bạn nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Phúc 10:03 - Mar 03, 2021

Chào bạn bạn có thể đính kèm file bằng cách gửi lên google drive rồi cho gitiho xin link ở chế độ công khai nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội