Nhiếp Thị Thùy Linh
Nhiếp Thị Thùy Linh
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 362 lượt xem

Vì sao lúc em chọn Record Macro trong Developer thì excell đóng lại và mở ra một

Thầy giáo cho em hỏi Vì sao lúc em chọn Record Macro trong Developer thì excell đóng lại và mở ra một trang khác Recovered. Sau đó cũng không ghi lại được thao tác Advanced filter tiêp theo. 

Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 362 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nhiếp Thị Thùy Linh 16:02 - Feb 05, 2021

Chào bạn bạn kiểm tra xem macro còn chạy không? nếu còn chạy không ghi macro tiếp theo được nhé,

Vỗ tay vỗ tay
Nhiếp Thị Thùy Linh 21:02 - Feb 05, 2021

Ý em không phải là muốn ghi macro tiếp theo, mà với lần đầu ấn record macro thì trang tính bị đóng lại và khi mở ra thì hiện như hình em chụp cho thầy. 
Với trang tính mới được mở ra không thấy thực hiện record macro gì thầy ạ. Vì nếu có record thì khi ấn vào macro phải có phần stop record, nhưng ở đây là chỉ mở ra một trang tính mới có ghi recorvered như trên mà không thấy chức năng record chạy.

Vỗ tay vỗ tay
Nhiếp Thị Thùy Linh 23:02 - Feb 05, 2021

Chào bạn chắc do lỗi office bạn thử gỡ ra và cài lại xem

Vỗ tay vỗ tay
Nhiếp Thị Thùy Linh 09:02 - Feb 06, 2021

Có thể phần VBA của bạn bị xung đột với các add-in bạn đang cài đặt (ở thanh công cụ có thể thấy 2 add-in đang hiển thị). Các add-in này ảnh hưởng tới việc record macro khiến excel ko hoạt động bình thường.

Bạn có thể tạm thời dừng các add-in đó rồi thử lại thao tác record xem sao nhé (vào excel Options => mục Addin, chọn trong phần Manage xem addin đó nằm ở đâu thì bạn bỏ đánh dấu chọn để tạm dừng hoạt động của addin)

Vỗ tay vỗ tay
Nhiếp Thị Thùy Linh 10:02 - Feb 06, 2021