Chị Thuận
Chị Thuận
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 106 lượt xem

Mình muốn thay đổi chọn vùng điều kiện thì thao tác ntn? Hay phải tạo thêm

Mình muốn thay đổi chọn vùng điều kiện thì thao tác ntn? Hay phải tạo thêm vùng AdF_Dieukien2 ạ? tks.Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 106 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chị Thuận 14:03 - Mar 24, 2021

Bạn vào thẻ Formulas > Name Manage và Edit lại tên của vùng điều kiện là được.

Khi Edit: Chọn lại vùng P2:S3 (thay cho vùng cũ là P2:R3)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội