hien nguyen
hien nguyen
Thảo luận 15 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 298 lượt xem

cho e xin file excel để khai manifest

thầy cho e xin file excel để khai manifest với ạ.

Thảo luận 15 câu trả lời
Lượt xem 298 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 13:02 - Feb 06, 2021

Hi , e xem tài liệu đính kèm nhé . nếu ko thì e gửi thầy email nhé

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 20:02 - Feb 06, 2021

tài liệu chỉ có bản mã cảng, e ko thấy có file excel để khai thử manifest á thầy, thầy gởi cho em qua email này giúp với ạ.

nguyenhien3389@gmail.com

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 21:02 - Feb 06, 2021

Ok , thầy gửi drive rồi nhé. E check email

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 22:02 - Feb 06, 2021

em nhận được rồi ạ, cảm ơn thầy.

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 12:02 - Feb 20, 2021

thầy gửi e file excel ạ

dolieuk17@gmail.com

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 12:02 - Feb 20, 2021

hi e, e xem nhận được chưa nhé 

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 20:02 - Feb 20, 2021

chưa thầy ạ

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 20:02 - Feb 20, 2021

e check email  và drive nhé 

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 20:02 - Feb 28, 2021

Thầy ơi thầy cho em xin file excel khai manifest và cả bảng mã cảng với ạ. Mail em là : ntthuphuong0906@gmail.com

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 21:02 - Feb 28, 2021

hi e, 

e check ở cuối bài 12 nhé 


Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 09:03 - Mar 01, 2021

Thầy ơi em tải phụ lục rồi nhưng chỉ có bảng mã cảng thôi không có khai manifest ạ

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 12:03 - Mar 02, 2021

Thầy ơi thầy gửi em xin file excel khai manifest vào mail với ạ. Phần phụ lục hương 12 chỉ có bảng mã cảng thôi ạ. Em cảm ơn!

Mail em là ntthuphuong0906@gmail.com

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 12:03 - Mar 02, 2021

hi e, 

e check email nhé 

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 00:06 - Jun 17, 2021

Cho em xin file excel khai manifest vào mai: phucthanhauto.mn@gmail.com với ạ! Em cảm ơn thày

Vỗ tay vỗ tay
hien nguyen 14:06 - Jun 17, 2021

hi e 

các tài liệu ở cuối chương 12 nhé 


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội