Nguyễn Việt Bách
Nguyễn Việt Bách
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 588 lượt xem

Thầy cho em xin file excel khai manifest vào mail với ạ

thầy ơi cho em xin file excel khai manifest với ạ. bachnv2611@gmail.com

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 588 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Việt Bách 08:03 - Mar 31, 2021

hi e 

e down nhé

link tài liệu https://drive.google.com/drive/folder..." target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="user-select: text; cursor: pointer; word-break: break-all; font-size: 15px; font-family: "Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(229, 239, 255);"> https://drive.google.com/drive/folder... link clip thuật ngữ chuyên ngành https://drive.google.com/drive/folder..." target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="user-select: text; cursor: pointer; word-break: break-all; font-size: 15px; font-family: "Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(229, 239, 255);"> https://drive.google.com/drive/folder...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội