Nguyễn Thị Khuyến
Nguyễn Thị Khuyến
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 89 lượt xem

sao dùng if(mkh="""" ko dc ạ

cho e hỏi sao dùng if(mkh,="","" ko dc ạ.....

Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 89 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Khuyến 06:02 - Feb 15, 2021
bạn nhấn ô mã khách hàng hay bạn nhấn mkh vậy?mkh là ký tư nên bạn phải đóng "mkh" vào công thức mới đọc dc
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Khuyến 18:02 - Feb 15, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Khuyến 18:02 - Feb 15, 2021
ví dụ như e muốn tham chiếu mà mã khách hàng chỉ cần đánh số vào thì sẽ nhẩy auto ra tên, e cũng đang áp dụng ct của cô nhưng ko ra dc ạ, cô hướng dẫn giúp em ạ. 
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Khuyến 00:02 - Feb 16, 2021

bạn tắt cái thông báo màu vàng trên file excel đnag mở kia đi nhé.

- Theo file của bạn bạn muốn lấy thông tin NGười  đặt hàng, bạn  xem bên danh mục mã của bạn có khai báo người đặt hàng không, vd cột 1 là mã khách hàng, cột 2 là tên khách hàng, cột 3 là người đặt hàng.  >>> cthuc lấy ng đặt hàng = if(B6="","",Vlookup(đối tượng cần tham chiếu: ở đây bạn nhấn vào B6, vùng thao chiếu:  ở đây bạn quét chuột từ cột mã đến cột tên, Số đém cột: ở đây bạn đếm từ cột mã đến cột tên à mấy cột (3 cột điền số 3), kết quả bạn nhận dc: ở đây bạn chọn 1 để lấy giá trị tương đối - o để lấy tuyệt đối: bạn chọn 0))

đóng ngặc kết thúc công thức

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Khuyến 21:02 - Feb 17, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Khuyến 21:02 - Feb 17, 2021
gửi cô, em có thử lại nhưng vẫn không được ạ, cô giúp em ạ 
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Khuyến 21:02 - Feb 17, 2021