NH Thanh - Gmail2
NH Thanh - Gmail2
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 38 lượt xem

Các nếu số tuần là 9 (tuần thứ 9) thì có ng thức nào đổi là thuộc

Các Thày cho em hỏi, nếu số tuần là 9 (tuần thứ 9) thì có công thức nào đổi là thuộc tháng mấy không ak? e dùng hàm round nhưng không được, em định tính cột Phụ tức là cứ tuần thứ 9 thì em vlook nó là 2...nhưng em muốn hỏi thêm để học ak?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 38 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 09:02 - Feb 25, 2021

Bạn có thể dùng công thức:

=MONTH(DATE(YEAR(NOW()),1,1)+A2*7-1)

trong đó ô A2 là ô chứa kết quả hàm WEEKNUM.

Để công thức này tính đúng thì bạn cần xác định được ngày đầu năm (tạo bởi hàm DATE(YEAR(NOW()),1,1) ) là ngày thứ mấy. Khi đó hàm WEEKNUM cũng phải xác định dựa theo tham số này (nếu ngày đầu năm là thứ sáu thì hàm WEEKNUM phải dùng tham số return_type là 15)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội