NH Thanh - Gmail2
NH Thanh - Gmail2
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 401 lượt xem

Các nếu e muốn lấy slide ngày trong visualization thì lấy ở nút nào ak ? em

Các Thày cho em hỏi nếu e muốn lấy slide ngày trong visualization thì lấy ở nút nào ak ? em tìm thử các nút khác ko đc? chỉ giúp em với ak? em đang muốn kéo thanh trượt theo ngày ak. 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 401 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 17:03 - Mar 04, 2021

Bạn chọn visual Slicer và kéo đúng trường Date (đã được định dạng dạng Date) thì sẽ được nha: 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội