Diep Quoc
Diep Quoc
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 568 lượt xem

Em muốn sắp xếp trục X theo thứ tự tháng thì làm thế nào ?

Em muốn sắp xếp trục X theo thứ tự tháng thì làm thế nào thầy ơi ?

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 568 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Diep Quoc 16:03 - Mar 21, 2021

Hiện tại dữ liệu của bạn các phần 2021T1, 2021T2 là dạng Text, nên bị sắp xếp theo ABC ... Bạn cho mình xem dữ liệu trường Tháng này với nhé. 

Còn trong Power BI để sắp xếp chúng ta sẽ có tính năng Sort By ở mỗi biểu đồ như này 

Vỗ tay vỗ tay
Diep Quoc 19:03 - Mar 22, 2021

Vậy có thể nào sắp xếp theo dạng Text nhưng vẫn theo thứ tự thời gian được không ?

Vỗ tay vỗ tay
Diep Quoc 19:03 - Mar 22, 2021

Vì tên tháng lấy trực tiếp từ bảng Date

Vỗ tay vỗ tay
Diep Quoc 23:03 - Mar 22, 2021

Tên tháng bạn lấy từ Hierarchy hay là tạo trường mới bằng DAX, thông thường thì như này mình hay đặt kiểu 2021.01, 2021.02 ... Như của bạn cũng được nhưng phải tùy biến để nó thành 2021.T01, 2021.T02 ... 2021.T10 ... thì sort theo dạng abc cũng vẫn được

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội