Le Phuong Lien (K16_HL)
Le Phuong Lien (K16_HL)
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 49 lượt xem

tại sao hình to cứ chồng lên hình bé ạ? sai ở đâu ạ

tại sao hình to cứ chồng lên hình bé ạ? em làm sai ở đâu ạ

 

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 49 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Le Phuong Lien (K16_HL) 12:03 - Mar 09, 2021

Vỗ tay vỗ tay
Le Phuong Lien (K16_HL) 10:03 - Mar 10, 2021

chào bạn bạn di chuyển để hình nhỏ đè lên hình to là được nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội