Nguyễn Hoàng Phúc
Nguyễn Hoàng Phúc
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 81 lượt xem

templates của em không có blank

templates của em không có blank - mong thầy hướng dẫn

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 81 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Phúc 09:03 - Mar 11, 2021

Chào bạn bạn cần giải nén trong phần cài đặt tiện ích cho khoá học rồi copy file bank vào được không: C:\Users\Tên use\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Phúc 09:03 - Mar 11, 2021

Dạ để em thử liền..

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Phúc 09:03 - Mar 11, 2021

Cái link để tải phần cài đặt tiện ích cho khóa học em không thấy.. hướng dẫn giùm em với

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Phúc 09:03 - Mar 11, 2021

Chào bạn bạn vào phần 1 và tải

https://gitiho.com/course/default_stu...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông