My
My
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 139 lượt xem


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 139 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
My 20:03 - Mar 19, 2021

Cho mình hỏi mình viết công thức như trên có gì sai mà giá trị ra là value ạ?

Vỗ tay vỗ tay
My 10:03 - Mar 20, 2021

chào bạn bạn xem lại phần data đã bằng nhau chưa nhé data C3:C200 bạn đổi C3 thành C2 nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội