Thinh Huynh
Thinh Huynh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 45 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng đoạn đăng nhập buôn cười thế Khi đã mua được

Hướng dẫn sử dụng - đoạn đăng nhập buôn cười thế: Khi đã mua được tài khoản, vào tới đây để xem video được thì rõ ràng người ta đã làm được rồi, Cần gì hướng dẫn nữa? 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 45 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thinh Huynh 09:03 - Mar 22, 2021

có thể những người chưa đăng ký mua khóa học nhưng họ muốn học thử 1 số bài trong khóa học này, nên bên mình vẫn cung cấp video hướng dẫn cách học cho họ.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội