Phan Thị Huyền
Phan Thị Huyền
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 58 lượt xem

ng thức xử lý số dư=VLOOKUP($A11;Doi_tac$B$5$I$63;7;0)+SUM((LEFT(NKC$J$11$J$10000;3)="331")*('TH331'C11H10000<'TH331'$I$1)*(NKC$P$11$P$10000='TH331'$A11)*NKC$L$11$L$10000)

Công thức xử lý số dư

=VLOOKUP($A11;Doi_tac!$B$5:$I$63;7;0)+SUM((LEFT(NKC!$J$11:$J$10000;3)="331")*('TH331'!C11:H10000<'TH331'!$I$1)*(NKC!$P$11:$P$10000='TH331'!$A11)*NKC!$L$11:$L$10000)

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 58 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Huyền 18:03 - Mar 23, 2021

bạn đẩy lên nhóm face mình nhìn trên file dễ hơn, vì đôi khi còn do các bạn đang định dạng file/ ô/ cột  sẽ ra kết quả khác nhau

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Huyền 08:03 - Mar 29, 2021

c k biết đẩy file lên nhóm ntn

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Huyền 10:03 - Mar 29, 2021

https://www.facebook.com/groups/37678...

thank gia nhóm face này, và đẩy lên chỗ viết bài  là dc

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội