Duy thái
Duy thái
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 62 lượt xem

trong dữ liệu excel ở ngoài trước khi đưa vô Power BIfile excel mình có cột

cho mình hỏi. trong dữ liệu excel ở ngoài trước khi đưa vô Power BI

file excel mình có cột đơn giá , cột số lượng và cột doanh thu ( set bằng lệnh ) thì đưa vô Power BI cột bằng lệnh có được hiểu ạ. hay tốt hơn mình edit qery để tạo 1 cột có lệnh 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 62 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Duy thái 09:03 - Mar 24, 2021

Chào bạn bạn edit query để tạo câu lệnh đó nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội