Nguyễn Nam Tước
Nguyễn Nam Tước
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 226 lượt xem

Tại sao 5 6 va H2O không viết liển nhau và chọn từng ký tự để đưa về

Tại sao 5 6 va H2O không viết liển nhau và chọn từng ký tự để đưa về dạng số mũ và ký tự hóa học

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 226 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 15:04 - Apr 02, 2021

Chào bạn bạn định dạng lại ký tự hoá học theo bài học sau nhé:

https://gitiho.com/blog/huong-dan-cac...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội