Trần Kim Thoa
Trần Kim Thoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 370 lượt xem

Bạn chỉ dẫn giúp mìnhmình muốn dồn chữ sát nhau và kẻ 1 đưỡng ở giữa

Bạn chỉ dẫn giúp mình,mình muốn dồn chữ sát nhau và kẻ 1 đưỡng ở giữa cắt ngang 2 dòng,giống như trong mẫu đó,nhưng mình chưa biết vào thanh cụ nào để làm,chỉ cho mình với nháThảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 370 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Kim Thoa 10:05 - May 24, 2021

Bạn đặt các nội dung vào các Shapes (hình khối):

Insert hình khối => mỗi hình khối 1 nội dung:

Nguyên giá TSCĐ

Số 300.000.000

...

Và các hình khối này bạn bỏ đường viền đi (bấm vào hình khối > trên thanh công cụ chọn thẻ Format > bỏ đường viền là mục Outline > No Outline)

Sau đó xếp các hình khối sát nhau theo đúng vị trí là được

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội