Vũ Thị Huệ
Vũ Thị Huệ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 53 lượt xem

cách làm câu 2 trong phần bài tập2 Tạo 1 Sub mới làDinhDang_TongHop trong

Xin hỏi thầy cách làm câu 2 trong phần bài tập

2. Tạo 1 Sub mới là
DinhDang_TongHop
, trong đóGọi lần lượt 4
macro đã thu đ
ược từ
yêu cầu 1 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 53 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thị Huệ 23:04 - Apr 04, 2021

Chào bạn bạn làm như sau

sub dinhdang_tonghop
call macro1
call macro2
call macro3
call macro4
end sub

phần macro1, macro2 là các macro bạn thu được

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội