Nguyễn Lệ
Nguyễn Lệ
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 59 lượt xem

Hi Mình làm đến bài 7 sau khi nhấn apply & close thì hiển thị như thế này

Hi ! Mình làm đến bài 7 sau khi nhấn apply & close thì hiển thị như thế này ạ, mình làm thế nào bây giờ?


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 59 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Lệ 15:05 - May 03, 2021

ở Bài 8 cũng vẫn như vậy, mình không thấy updates ở bên Fields

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Lệ 23:05 - May 03, 2021

Chào bạn bạn cài thêm cái này vào máy nhé, máy báo thiếu OLE DB 

https://www.microsoft.com/en-us/downl...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội