Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 41 lượt xem

em tải file đối tác dữ liệu trống k có dữ liệu giúp em tải file này

cô ơi em tải file đối tác dữ liệu trống k có dữ liệu . Cô giúp em tải file này nhé


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 41 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Mỹ Hạnh 06:05 - May 12, 2021

thông tin đối tác thì khi nào bạn phát sinh đến nghiệp vụ nào bạn khai báo thông tin đối tác  vào đó, chứ không có sẵn thông tin đối tác  đâu bạn 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội