Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 479 lượt xem

Làm thế nào để máy tính của mình có ng thức workdayintl và hàm networdayintl

Làm thế nào để máy tính của mình có công thức workday.intl và hàm networday.intl với aThảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 479 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thu Hà 09:05 - May 12, 2021

Chào bạn office bạn đang sử dụng là 2007 phải không?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thu Hà 09:05 - May 12, 2021

đúng rồi bạn 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thu Hà 09:05 - May 12, 2021

Chào bạn office 2007 chưa có hàm đó bạn nhé, bạn cần sử dụng office phiên bản cao hơn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội