Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 341 lượt xem

Sau khi mình làm theo hướng dẫn thì máy báo ntn Hỗ trợ

Sau khi mình làm theo hướng dẫn thì máy báo ntn. Hỗ trợ giúp mình vớiThảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 341 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thu Hà 09:05 - May 12, 2021

Chào bạn bạn xem phân cách công thức của bạn là , hay ; nhé 

Bạn gõ một công thức xem phân cách là dấu nào nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thu Hà 09:05 - May 12, 2021

là dấu "," nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thu Hà 09:05 - May 12, 2021

Chào bạn công thức của bạn phải là DATEDIF nhé không phải là dateif

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội