LAM TRAN
LAM TRAN
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 81 lượt xem

Hello Sao giao diện Power BI của mình bị thiếu nhiều phần thế nhỉ ?

Hello thầy,

Sao giao diện Power BI của mình bị thiếu nhiều phần thế nhỉ ? 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 81 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
LAM TRAN 15:05 - May 18, 2021

Hi bạn, mình thấy giao diện của bạn đủ mà nhỉ 

Hiện tại bạn đang ở màn hình tạo báo cáo. Bạn đang ở Bài học về Power Query Editor, bạn phải load 1 file dữ liệu vào thì mới chuyển qua giao diện của Query Editor. Bạn thực hành theo từng bài học để có màn hình tương ứng với giảng viên nha bạn


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội