Lương Hoa
Lương Hoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 370 lượt xem

Ở máy em Em dùng Alt + pgdn/ pgup nhưng lại không thể sang bên tay phải/ trái

Thầy ơi! Ở máy em Em dùng Alt + pgdn/ pgup nhưng lại không thể sang bên tay phải/ trái 1 màn hình được ạ.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 370 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lương Hoa 16:05 - May 21, 2021

Có thể trên bàn phím của bạn nút Page up / Page down là nút kép (thường gặp ở bàn phím laptop). để dùng các phím này thường phải kèm thêm nút Fn hoặc Command.

Bạn thử Fn + Alt + Page down xem sao nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội