Ngô Thanh Kim Huệ
Ngô Thanh Kim Huệ
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 53 lượt xem

Bài tập có file kết quả không ạ? Em đang bị vướng ở mục tạo Macro cho

Bài tập có file kết quả không ạ? Em đang bị vướng ở mục tạo Macro cho printer

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 53 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Ngô Thanh Kim Huệ 16:05 - May 24, 2021

Lệnh VBA cho in như sau:

1. ra lệnh in cho máy in

TenSheet.PrintOut

ví dụ:

Sheet1.PrintOut

2. thiết lập vùng in

TenSheet.PageSetup.PrintArea = "A1:I15"

Bạn có thể đổi tọa độ vùng in thay cho "A1:I15" theo dòng cuối bằng cách:

Dim DongCuoi as Long
DongCuoi = .... (code tìm dòng cuối)
Sheet1.PageSetup.PrintArea = Sheet1.Range("A1:I" & dongCuoi)

3. Xem trang in

TenSheet.PrintPreview
Vỗ tay vỗ tay
Ngô Thanh Kim Huệ 16:05 - May 24, 2021

Em cảm ơn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Thanh Kim Huệ 16:05 - May 24, 2021

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội