Phạm Thúy Quỳnh
Phạm Thúy Quỳnh
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 59 lượt xem

c10 bài kiểm tra 2 làm thế nào ạ?

c10 bài kiểm tra 2 làm thế nào ạ?


Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 59 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Phạm Thúy Quỳnh 09:05 - May 25, 2021

Câu này như sau:

Dựa theo báo cáo thực hiện cho tháng nào (nhập tại ô C2) => xác định Tiêu chuẩn tính trong tháng đó là cột thứ mấy trong bảng tiêu chuẩn K22:N26

Bạn xác định tiêu chuẩn dựa theo hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(Vị trí làm việc, Bảng tiêu chuẩn, IF(C2=3, cột thứ 2, IF(C2=4, cột thứ 3, cột thứ 4)), 0)
Vỗ tay 1 vỗ tay
Phạm Thúy Quỳnh 09:05 - May 25, 2021

Có cách nào mà không dùng nhiều hàm if thế kia không ạ? 

Vỗ tay 1 vỗ tay
Phạm Thúy Quỳnh 10:05 - May 25, 2021

Chào bạn bạn có thể dùng hàm Lookup thay thế như sau

https://gitiho.com/blog/huong-dan-su-...

hoặc tạo ra bảng phụ dùng hàm vlookup để xử lý nhé.

Vỗ tay 1 vỗ tay
Phạm Thúy Quỳnh 11:05 - May 26, 2021

Dạ còn cách nào khác nữa không ạ?

Vỗ tay 1 vỗ tay
Phạm Thúy Quỳnh 12:05 - May 26, 2021

Chào bạn còn cách bạn dùng vba nữa nhé.

Vỗ tay 1 vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội