nguyễn hữu mạnh
nguyễn hữu mạnh
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 75 lượt xem

mình dùng máy Mac mà k thấy viết hoa được theo như hướng dẫn của video

mình dùng máy Mac mà k thấy viết hoa được theo như hướng dẫn của video. Xin hỏi giờ phải bấm phím nào?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 75 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
nguyễn hữu mạnh 14:05 - May 27, 2021

Chào bạn bạn thử với Shift+FN+F3

Vỗ tay vỗ tay
nguyễn hữu mạnh 20:05 - May 29, 2021

k được bạn à

Vỗ tay vỗ tay
nguyễn hữu mạnh 10:05 - May 31, 2021

Chào bạn, bạn thử các phím khác xem, máy Mac mình dùng sử dụng phím đó hoặc bạn thử với Shift+F3 xem

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội