Lâm Phượng Chi
Lâm Phượng Chi
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 185 lượt xem

Tại sao =VLOOKUP(I5$R$20$T$23IF(H5="SX"23)0)*G5 => em đang không hiểu H5="SX"23 =>

Tại sao =VLOOKUP(I5,$R$20:$T$23,IF(H5="SX",2,3),0)*G5 => em đang không hiểu H5="SX",2,3 => số 2 và 3 này là cái gì dựa vào đâu có số liệu này ạ? (ô J5 lương sản phẩm)

Phần em hỏi đang nằm trong Excel-Co-Ban_Bai-Tap_10_NhanSu_BangLuong_02 File nén 4268-bai-tap-thuc-hanh

Vì em không up được hình ảnh nên hơi bất tiện, mong nhận được giải đáp từ anh.chị

Chân thành cảm ơn.

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 185 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lâm Phượng Chi 08:06 - Jun 01, 2021

Số 2, số 3 ở đây có ý nghĩa là cột thứ 2, cột thứ 3 trong vùng bảng R20:T23

bởi vị trí hàm  VLOOKUP(I5,$R$20:$T$23,IF(H5="SX",2,3),0)  nằm ở tham số col_index_num của hàm vlookup.

Điều này có ý nghĩa: tùy vào giá trị ở ô H5 là gì, nếu là chữ "SX" thì kết quả hàm vlookup lấy theo cột thứ 2 trong bảng, còn không phải chữ "SX" thì lấy theo cột thứ 3 trong bảng.

Vỗ tay vỗ tay
Lâm Phượng Chi 08:06 - Jun 01, 2021

Chào bạn phần này căn cứ vào ô H5 nếu H5="SN" thì chọn cột 2 còn không chọn cột 3

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội