Hoàng Nam Phương 
Hoàng Nam Phương 
Thảo luận 9 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 148 lượt xem

nhờ hỗ trợ giúp vì ko tìm được mục Appdata

nhờ hỗ trợ giúp vì ko tìm được mục Appdata


Thảo luận 9 câu trả lời
Lượt xem 148 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Nam Phương  14:06 - Jun 01, 2021

Chào bạn bạn phải hiện link ẩn lên nhé:


Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Nam Phương  15:06 - Jun 01, 2021

Đã hiện link ẩn rồi nhưng ko tìm được phần App data ạ

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Nam Phương  15:06 - Jun 01, 2021

Chào bạn bạn kích vào use nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Nam Phương  15:06 - Jun 01, 2021

vâng vào user rồi ạ

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Nam Phương  15:06 - Jun 01, 2021

Bạn bỏ ẩn rồi chụp cho gitiho xin hình ảnh nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Nam Phương  15:06 - Jun 01, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Nam Phương  15:06 - Jun 01, 2021

Đường dẫn của bạn có tên như sau:

C:\Users\Tên use\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Nam Phương  15:06 - Jun 01, 2021

Sao các thanh công cụ trên bị khóa và ko sử dụng được vậy ạ

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Nam Phương  15:06 - Jun 01, 2021

chào bạn bạn xem office của bạn được kích hoạt chưa.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông