Nguyễn Mi
Nguyễn Mi
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 50 lượt xem

trong bài tập có phần tạo một sub và gọi lần lượt các macro đã record

Thầy cho em hỏi trong bài tập có phần tạo một sub và gọi lần lượt các macro đã record nhưng phần này trong nội dung record chưa được học thì cần thao tác như thế nào ạ?

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 50 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Mi 13:06 - Jun 04, 2021

Phần hướng dẫn cách record macro có ở chương 2 rồi bạn nhé, bạn thử record để thu được các đoạn code.

Mỗi 1 macro khi record bạn sẽ có 1 sub

khi đó bạn chỉ cần gọi nhiều sub vào trong 1 sub và chạy duy nhất 1 sub đó là được => các sub sẽ lần lượt được thực thi theo thứ tự

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Mi 13:06 - Jun 04, 2021
Ý em hỏi cách tạo Sub thôi ạ. Như vậy hiện tại em tạo 4 macro và tạo shape để assign macro rồi record một macro thứ 5 để chạy lần lượt 4 macro trước là tạo được sub phải không ạ?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Mi 13:06 - Jun 04, 2021

Chào bạn bạn có thể làm như sau

Sub tonghop
call macro1
call maccro2
call macro3
end sub

Bạn sẽ gộp 4 sub riêng lẻ vào thành 1 sub

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Mi 13:06 - Jun 04, 2021

Em cảm ơn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội