Trần Thị Ngọc Hoa
Trần Thị Ngọc Hoa
Thảo luận 11 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 91 lượt xem

e đặt ng thức giống nhưng ấn kết quả = 0 tại sao ạ?

Chào thầy, e đặt công thức giống nhưng ấn kết quả = 0, tại sao ạ?

Thảo luận 11 câu trả lời
Lượt xem 91 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 14:06 - Jun 14, 2021

Chào bạn, bạn có thể chụp giúp gitiho cái ảnh được không?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 20:06 - Jun 14, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 20:06 - Jun 14, 2021

em cũng bị giống bạn

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 08:06 - Jun 15, 2021

chào bạn bạn xem name range có trùng độ dài không nhé.

Khi bạn đặt câu hỏi nên tạo ra nội dung mới nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 08:06 - Jun 15, 2021

đề nghị thầy giáo trả lời nhanh giúp học viên ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 09:06 - Jun 15, 2021

Điều kiện Đến ngày trong hàm SUMIFS đang viết sai bạn nhé.

Ngày_bán,",<="&B3

viết đúng phải là

Ngày_bán,"<="&B3

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 09:06 - Jun 15, 2021

Chào bạn bạn xem công thức nhé

=SUMIFS(Thành_tiền, Mặt_hàng,$B$4, Ngày_bán,">="&$B$2, Ngày_bán,"<="&$B$3)


Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 16:06 - Jun 17, 2021

Thầy có thể giải thích giúp em vì sao nếu em chọn công thức như này =SUMIFS(Thành_tiền,Mặt_hàng,$B$4,Ngày_bán,">=1/1/2020",Ngày_bán,"<=31/3/2020") thì ra đúng kết quả, nhưng em chọn điều kiện chỗ Ngày bán  là ô B2 (B2 là ô chứa dữ liệu  1/1/2020") kết quả lại cho = 0 được không ạ, thanks thầy

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 16:06 - Jun 17, 2021

Chào bạn bạn cho gitiho xem hình ảnh được không? hoặc cho mình xin ultraview vào giờ hành chính để kiểm tra nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 19:06 - Jun 17, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Ngọc Hoa 08:06 - Jun 18, 2021

Chào bạn bạn nhập như sau

Ngàybán,">="&B2, Ngàybán,"<="&B3

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội